ข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลล่าสุด 1/1/2020

New Year Party 2020

รับสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี ของ JICE

งานกงสุลสัญจร จังหวัดโทจิงิ ปี 2019

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในญี่ปุ่น

Year End Party 2018

งานที่คอนเซเร่ ปี 2018

ประกาศ...การหยุดรับบริการฝ่ายกงสุล ในวันที่ 26 กันยายน นี้

กฎหมายไทยใกล้ตัว

กงสุลสัญจรฯ จังหวัดอิบารากิ ปี 2018

งานบาบิคิว สายสัมพันธ์ ฉันครอบครัว ครั้งที่ 8


งานกงสุลสัญจร จ. อิบารากิ