อัพเดทข้อมูลล่าสุด 13/04/2020

ข่าวสาร

ข่าวประกาศ!! ชะลอการขอรับบริการกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอให้ชาวไทยในญี่ปุ่นชะลอการขอรับบริการกงสุล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ในญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงค่ะ

ข่าวประกาศจากสถานทูตไทย

สวัสดีค่ะ 

ข่าวฝากประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียวค่ะ

เรื่อง การปรับเวลาให้บริการด้านกงสุลค่ะ
รายละเอียดตามเอกสารข้างล่างนี้ค่ะ

New Year Party 2020

รับสมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี ของ JICE

งานกงสุลสัญจร จังหวัดโทจิงิ ปี 2019

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยในญี่ปุ่น

Year End Party 2018

งานที่คอนเซเร่ ปี 2018

ประกาศ...การหยุดรับบริการฝ่ายกงสุล ในวันที่ 26 กันยายน นี้

กฎหมายไทยใกล้ตัว

กงสุลสัญจรฯ จังหวัดอิบารากิ ปี 2018

งานบาบิคิว สายสัมพันธ์ ฉันครอบครัว ครั้งที่ 8